Här finns alla mina utbildningar från gymnasiet och framåt. För att ni lätt ska kunna följa mina val av utbildningar har jag lagt upp listan i kronologisk ordning med gymnasiet först. Eftersom jag är en kunskapstörstande individ uppdateras listan kontinuerligt. Det fantastiska med träning, hälsa och kroppen är att det alltid finns ny kunskap att ta del av. 


Gymnasieutbildning Duveholmsgymnasiet (2007-2010)

 Mediaprogrammet 


Utbildningar via Högskolan på Gotland (2011)

Ledarskap på individ- och gruppnivå (7,5 hp)


Utbildningar via Högskolan Dalarna (2011)

Idrottsskador för idrottare (7,5 hp)


Utbildningar via Örebro Universitet (2011-2014)

Idrotten i Samhället (6hp)

Vetenskapligt grundkurs (5 hp)

Idrottsfysiologi (7,5 hp)

Idrottspedagogik/didaktik (6,5 hp)

Idrottspsykologi (5 hp)

Vetenskapligt metod (7,5 hp)

Idrottens anatom och biomekanik (7,5 hp)

Träningslära (7,5hp)

Idrottsmedicin och rehabilitering (7,5 hp)

Socialpsykologi inriktning idrott (7,5 hp)

Tillämpad idrottspsykologi (7,5 hp)

Ledarskap och coachning inom idrotten (7,5 hp)

Entreprenörskap och nyföretagande (7,5 hp)

Åldrandet i ett tvärvetenskapligt perspektiv (7,5 hp)

Träning för hälsa och äldre (7,5 hp)

Idrottsnutrition (7,5 hp)

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling (7,5 hp)

Idrottsfysiologi C (7,5 hp)

Idrottsfysiologiska mätmetoder (7,5 hp)

Träningslära inriktning mätmetoder (7,5 hp)

Prestationspsykologi (7,5 hp)

 


Utbildningar via Friskvårdsgruppen (2012)

Diplomerad massör i Svensk klassisk massage


Utbildningar via Svenska tyngdlyftarförbund (2013)

Steg 1 instruktörsutbilning tyngdlyftning


Utbildningar via SISU Idrottsutbildarna (2014/2015)

Certifierad Idrottens Fystänare 

450 timmar varav 18 kursdagar (150) timmar lärarledda studier. Innehåll 150 timmar.

40 timmar Humanbiologi (Anatomi & Rörelselära, Träningsfysiologi, Nutrition, Idrottsmedicin)

100 timmar Träningslära (Fysisk träning, Fysiska tester, Prestationsutveckling, Träningsplanering)

10 timmar Kommunikation (Att kommunicera, Att vara fystränare, Kursplanering)

Certifiering - Rådgivning/Mentorskap, Teoretiskt prov, Träningsplanering, Opponering (träningsplanering).


Utbildningar via Actic Academy (2014-2015)

Tabatainstruktör

Coreinstruktör

ATC/Challenge instruktör

PT-get-go


Utbildning via Örebro Läns fotbollsförbund (2015)

Svenska fotbollsförbundets Tränarutbildning C-diplom


Utbildning via MammaMage (2017)

Cert. MammaMagetränare