Företagsfriskvård

Professionell Personlig Träningsglädje

Företagsfriskvård

Vill ditt företag satsa på personalens välmående? Anlita mig till att träna och motivera din personal. Varje företag har olika behov och förutsättningar därför arbetar jag alltid utifrån att vi tillsammans sätter oss och ser över ert behov och skapar ett upplägg som passar er. Träning och fysisk aktivitet har inte bara en positiv effekt på den fysiska delen utan även en positiv effekt på vårt psykiska mående så som bättre koncentrationsförmåga, tränar upp kroppens stresstålighet samt är stressreducerande. Det finns mycket att vinna på att din personal är fysiskt aktiv.

Det finns olika möjligheter för hur ert företags friskvårdsupplägg ser ut, jag kommer ut till er arbetsplats, ni kommer till en lokal jag tillhandahåller, vi varierar med både träning och föreläsningar/work shops eller fokuserar bara på det ena. Det är bara fantasin som sätter gränser för hur ert upplägg ska se ut.