Företagsträning

Professionell Personlig Träningsglädje

Träning och fysisk aktivitet har inte bara en positiv effekt på den fysiska delen utan även en positiv effekt på vårt psykiska mående så som bättre koncentrationsförmåga, tränar upp kroppens stresstålighet samt är stressreducerande. Det finns mycket att vinna på att din personal är fysiskt aktiv.

Du kan boka företagsträning i grupp för ditt företag. Jag står för lokal, omklädningsrum och professionellt anpassad träning utifrån era behov och förutsättningar. Få din personal att knyta samman och träna tillsammans samt hitta glädje i rörelse och aktivitet. Kontakta mig för offert och prisuppgifter.

Detta behöver jag vet:

  • Hur ofta vill ni träna/hur många gånger?
  • Hur många är ni?
  • Vad jobbar ni med? Kontorsjobb, lager, står/går hela dagarna? Detta för att ni ska få anpassad träning utifrån din personals behov.